Nybörjare gitarr Börja spela gitarr Gitarr nybörjarfakta Ackord gitarr
Lätta låtar gitarr Gitarr skalor Stämma gitarr
Lite tips Gitarrbok Köpa gitarr
Spela in gitarr Gitarr noter
Grundläggande fakta för nybörjare – hur gitarren är uppbyggd


Som tidigare nämnts är gitarrhalsen grafiskt sett väldigt lätt att begripa sig på. Det är ett halvt tonsteg mellan varje band. Mellan varje sträng skiljer det fem halvtoner.

Ett undantag är dock mellan fjärde och femte strängen uppifrån räknat. Däremellan skiljer det fyra halvtoner.

Detta undantag kommer att förfölja dig genom hela din karriär som gitarrist, oavsett om du är nybörjare eller en luttrad gitarrhjälte. Det här gör att den grafiska logiken försvåras en aning. Ackord och skalor kommer att ”brytas sönder” mellan dessa två strängar.

Eftersom man kan spela exakt samma ton på olika strängar på gitarr kan man bli lite förvirrad i början – vilken sträng ska jag spela på? Men det bereder också valmöjligheter. Du kan spela på den sträng som är lättast att nå i det läge du befinner dig. Tonerna kan också ha lite olika klang beroende på vilken sträng de spelas på. Det är också därför man brukar skriva gitarrnoter med tabulatur. Som nybörjare kan det vara bra att först lära sig samtliga toner på de fem första banden till att börja med. Några veckor senare kan man försöka lära sig tonerna på nästföljande sex band. Därefter kan man alla toner ner till band tolv och där händer någonting intressant. Vid band 12 börjar nämligen gitarrens toner om. En ton på tolfte bandet är alltså samma som den lösa strängen fast en oktav upp. (En oktav upp är samma ton fast ljusare.) Trettonde bandet och första bandet är samma ton fast en oktav emellan osv. Kan du alla toner ner till tolfte bandet kan du alltså på sätt och vis hela gitarrhalsen eftersom tonerna återkommer därefter.
Översta och nedersta strängarnas (de båda E-strängarna) toner är samma.

Orkar du inte lära dig alla tonerna kan du begränsa dig till att bara lära dig första och andra strängen uppifrån (alltså bassträngarna). Dessa är nämligen viktigast för ackordspel eftersom de flesta grundtoner utgår ifrån någon av dessa två strängar. Dessutom, lär dig placeringen de sju vanliga tonerna först och främst, alltså: C D E F G A B. (Här kommer vi att använda namnet B för den ton som i Europa ofta kallas för H. Detta eftersom amerikansk litteratur är ganska framstående inom modern gitarr.)

gitarr nybörjare gitarrhalsen
Här ser du tonerna på gitarrhalsen fram till tolfte bandet (därefter börjar det ju om igen). Tonerna som är skrivna längst till vänster, lite utanför halsen är tonerna på de lösa strängarna, alltså när du inte håller ner någon ton med vänsterhanden.